Leksikografska djelatnost

Temeljna znanstvena i stručna djelatnost Leksikografskog zavoda je leksikografska i enciklopedička djelatnost, a obavlja se u središnjem odjelu Zavoda – Leksikografskom odjelu, kojega najvećim dijelom čine leksikografi.

Leksikografski rad obuhvaća:

• prikupljanje, obradu i normiranje podataka pri strukturiranju leksikografskih jedinica i leksikografskih baza;

• oblikovanje i izradu enciklopedičkih i leksikografskih jedinica;

• usklađivanje enciklopedičkih i leksikografskih jedinica sa znanstveno-strukovnim spoznajama i njihovom leksikografskom interpretacijom;

• pripremanje i uređivanje enciklopedičkih i leksikografskih projekata;

• obavljanje znanstvenih istraživanja radi razvijanja znanstveno-strukovne osnove (istraživanje hrvatske građe u svjetskoj leksikografiji, istraživanje u pojedinom znanstvenom području radi normiranja hrvatskog znanstvenog nazivlja, istraživanje hrvatske biobibliografske baštine i dr.)

Pin It