dr. sc. Ljubica Josić
leksikograf, prvi izbor
Hrvatski biografski leksikon

 

tel.+38514800 453
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Obrazovanje:
Filozofski fakultet u Zagrebu, hrvatski jezik i književnost, komparativna književnost, 2004.
Filozofski fakultet u Zagrebu, doktorska disertacija Uloga lingvostilističkog pristupa u proučavanju jezika književnog teksta (Lingvostilistička istraživanja u hrvatskom jeziku u drugoj polovini XX. st.),
2011. (dr. sc.)

Djelatnost u Zavodu:
u Leksikografskome zavodu od 2007.
članica redakcije Hrvatskoga biografskog leksikona
suradnica Hrvatske opće enciklopedije (XI. sveska i mrežnoga izdanja), Filozofskoga leksikona, Leksikona Antuna Gustava Matoša, Rječnika suvremenoga hrvatskog jezika, Leksikona književno-kulturnoga nazivlja

Djelatnost izvan Zavoda:
(urednička djelatnost)
urednica Zbornika Informacijska tehnologija i mediji 2016. (Zagreb, 2017.)
od 2016. tehnička urednica časopisa Medijska istraživanja: znanstveno-stručni časopis za novinarstvo i medije (A1)
(nastavna djelatnost)
naslovna docentica i vanjska suradnica na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu:
2016./2017. sunositeljica, te akademske godine kao i 2015./16. i 2014./15. izvoditeljica kolegija Akademska pismenost na preddiplomskome studiju psihologije
2013./14. sudjelovala u izvođenju nastave na kolegijima: Kulturološki aspekti masovne komunikacije, Rizici masovnog komuniciranja, Djelotvornost medija – medijski efekti i Poslovna komunikacija na Odjelu za komunikologiju
(ostala djelatnost)
2005. – 2007. vanjska suradnica Tekstologije hrvatske pisane baštine (Stoljeća hrvatske književnosti) pri Matici hrvatskoj
2007. tajnica Odjela za književnost Matice hrvatske

Bibliografija (izbor):
Poetizmi u jednojezičnim općeleksičkim rječnicima hrvatskoga jezika. Studia Slavica Savariensia, (2016) 1–2: 221–227.
Tin Ujević u »Hrvatskoj mladoj lirici« i o njoj. Treći Šoljanov zbornik. Rovinj: Pula, 2016. Str. 783–795.
Humor »literarne fakinaže« Antuna Gustava Matoša. Zbornik XII. Međunarodnoga kroatističkog znanstvenog skupa. Pečuh, 2015. Str. 88–99.
Kolektivno i individualno u stilu: doprinos časopisa »Jezik« (1962. − 1971.) konstituiranju hrvatske lingvostilistike. Svijet stila, stanja stilistike. Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2015. Online izdanje
Uncritical Acceptance of the English-Language Influence on croatian Web Portals as a Problem of Media Literacy, Medijska istraživanja, 20(2014) 2: 155−174.
Metafizička utekstovljenost pripovijesti »Mrtvo more« Petra Šegedina. Metafizička obilježja Šegedinove proze. Zagreb: Grad Korčula, 2014. Str. 35−47.
Previranja o književnoumjetničkome stilu kao funkciji standardnoga jezika u jezikoslovnoj kroatistici. Družbena funkcijskost jezika: vidiki, merila, opredelitve. Ljubljana, 2013. Str. 189−193.
Terminologija srodstva u suvremenome hrvatskom jeziku, Zbornik radova Petoga hrvatskog slavističkog kongresa, knj. 1. Rijeka, 2012. Str. 423–431.
O potrazi za pričom, zadržavanju nade i dekonstrukciji laži, pogovor u: Ivan Aralica, Majka Marija. Zagreb, 2012. Str. 293–302.
Mikrostilistika »Umjetnosti riječi«: jezikoslovna razradba koncepta stilema. Studia lexicographica, 5(2011) 2: 85−102.
Obradba čestica u suvremenim gramatikama hrvatskoga jezika, Jezik, 58(2011) 1: 7−16.
Književnoumjetnički stil – funkcija standardnoga jezika, jezik sui generis ili »nadstil«?, Studia lexicographica, 4(2010) 2/7: 27–48.
O hrvatskoj terminologiji srodstva: neki aspekti obradbe u suvremenim rječnicima hrvatskoga jezika, Hum 5(2009): 106–124.
Riffaterreovi koncepti stilema i stilističkoga konteksta u suvremenoj stilistici, Studia lexicographica, 2(2008) 1/2: 139–153.

CROSBI 

Pin It