Središnji odjel Zavoda je Leksikografski odjel u kojem se obavlja temeljna znanstvena i stručna djelatnost. Njega najvećim djelom čine leksikografi. Temeljni ustrojstveni oblici u obavljanju leksikografskoga rada su redakcije, koje se osnivaju po potrebi određenih projekata i prema područjima.

Grafičko-informatički odjel organizacijska je cjelina Zavoda u kojoj se obavljaju poslovi informatičke potpore stručnom i poslovnom sustavu Zavoda te informatičke i grafičke pripreme i prezentacije leksikografske građe na internetu, u knjižnom ili digitalnom obliku. Grafičko-informatički odjel sastoji se od Grafičke službe i Informatičke službe.