Knjižnica Leksikografskoga zavoda sastoji se od Zbirke knjiga s približno 50 000 knjiga i Zbirke periodike s više od 1300 različitih naslova (časopisa i novina), struktura kojih je prilagođena potrebama različitih područja znanosti. Najzastupljenija su područja književnosti, povijesti i umjetnosti.

Katalog retrospektivne bibliografije članaka sadrži oko 10 000 000 kataloških listića na kojima su popisani članci iz periodičkih publikacija (novine, časopisi, zbornici) objavljenih na području Jugoslavije u razdoblju od kraja XVIII. stoljeća do 1945. godine.