Katalog retrospektivne bibliografije članaka sadrži oko 10 000 000 kataloških listića na kojima su popisani članci iz periodičkih publikacija (novine, časopisi, zbornici) objavljenih na području Jugoslavije u razdoblju od kraja XVIII. stoljeća do 1945. godine.

Izrada baze podataka za Katalog započela je u studenome 1950. godine, a glavni voditelj i organizator posla bio je dr. Mate Ujević. Nakon izobrazbe i dobivanja detaljno razrađenih uputa, na izradi baze podataka radilo je oko 700 popisivača, većinom sveučilišnih profesora i studenata, u 775 sveučilišnih i specijaliziranih knjižnica. Sjedište i najveće popisivačko mjesto bilo je u Zagrebu. Popisivalo se i u dva veća popisivačka središta – Ljubljani i Beogradu, te u nizu manjih – Dubrovniku, Puli, Rijeci, Splitu, Sarajevu, Skoplju i dr. Rezultat toga velikoga rada današnji je katalog retrospektivne bibliografije članaka, razvrstan u tri posebna kataloga: autorski (oko 2 200 000 listića), predmetni (oko 3 500 000 listića) te stručni (oko 3 500 000 listića) katalog.

Bibliografski podatci iz Kataloga ugrađeni su u mnoga izdanja Zavoda. Na primjer, u 17 svezaka Bibliografije rasprava i članaka, koji su objavljivani u razdoblju od 1956. do 2004. godine, obuhvaćeno je tek 15% cjelokupne bibliografske građe Kataloga.

Leksikografski zavod posjeduje i vrlo vrijedan Katalog razriješenih pseudonima, šifara i inicijala. U njemu su zabilježena skrivena autorstva mnogobrojnih pisaca i novinara koji su objavljivali u hrvatskoj periodici. Spoznaje s područja 44 različitih struka, (povijesne i društvene znanosti, politika, pravo, obrazovanje, filozofija, književnost, primijenjena umjetnost, arhitektura, glazba, medicina, tehnika i zrakoplovstvo), okupljene na više od 10 milijuna listića, čine ovaj katalog pravim bogatstvom današnjice i velikim izvorom za buduća istraživanja.

Katalog je otvoren za javnost.

Digitalizirani katalog

Listići autorskog kataloga i Kataloga razriješenih pseudonima, šifara i inicijala skenirani su i dostupni za pretraživanje kao u ladicama izvornog kataloga. U tijeku je digitalizacija sadržaja listića autorskog kataloga koji će biti dostupan javnosti za pretraživanje po autoru, predmetu i strukama.

BIBLIOGRAFSKI KATALOG
Podatci o člancima objavljenima u periodici od kraja XVIII. st. do 1945. godine.
Radno vrijeme: 8 – 16 sati
tel.: +385 1 4800 441