Židovski biografski leksikon

Židovski biografski leksikon zamišljen je kao svojevrsna povijest Židova na hrvatskom prostoru koja obrađuje djelovanje i sudbine pojedinaca u obliku 3800 biografija.

Leksikonom se prikazuje prinos pripadnika židovske zajednice hrvatskoj kulturi, znanosti, politici, gospodarstvu, kao i svim društvenim područjima.

U Židovski biografski leksikon uvrštene su osobe koje su svoj život provele u Hrvatskoj, kao i one koje su u njoj proboravile određen broj godina, ali su tijekom tih godina u njoj ostavile trag, ili je Hrvatska ostavila trag u njihovim biografijama.

Cilj je Leksikona da bude priručnik u kojem će čitatelj lako naći željene podatke i sa zanimanjem čitati o pojedincima, ali i o širim aspektima povijesti Židova u Hrvatskoj.

Godina izdanja: 2018.

 

Židovski biografski leksikon online

Pin It