Poništeni postupci

Nema poništenih postupaka javne nabave.

Završeni postupci

Datum objave
Opis predmeta nabave
20. 10. 2016.
Predmet nabave: Opskrba prirodnim plinom u razdoblju 2017-2018. za potrebe Leksikografskog zavoda Miroslav Krleža prema Troškovniku.
Rok za dostavu ponuda: 10.11.2016., do 13:00 sati.
Objavljeno u Narodnim novinama
2. 10. 2014.
Predmet nabave : Opskrba prirodnim plinom u razdoblju 2015-2016. za potrebe Leksikografskog zavoda Miroslav Krleža prema Troškovniku.
Rok za dostavu ponuda: 22.10.2014., do 12:00 sati.
Objavljeno u Narodnim novinama
12. 9. 2013.
Predmet nabave : Tisak i uvez Hrvatskog biografskog leksikona sv. 8..
Rok za dostavu ponuda: 1.10.2013., do 12:00 sati.
Objavljeno u Narodnim novinama
9. 8. 2012.
Predmet nabave : Tisak i uvez Hrvatskog općeg leksikona.
Rok za dostavu ponuda: 29.8.2012., do 12:00 sati. Novi rok za dostavu ponuda (prema Izmjeni dokumentacije za nadmetanje): 4.9.2012., do 12:00 sati.
Objavljeno u Narodnim novinama
14. 3. 2012.
Predmet nabave: Telekomunikacijske usluge: javna govorna usluga u nepokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži za potrebe Leksikografskog zavoda Miroslav Krleža
Rok za dostavu ponuda: 3.4.2012., do 12:00 sati.
Objavljeno u Narodnim novinama
14. 9. 2011.
Predmet nabave : Opskrba električnom energijom u razdoblju od 2012. do 2015. za potrebe Leksikografskog zavoda Miroslav Krleža, prema Troškovniku za isporuku električne energije.
Rok za dostavu ponuda: 24.10.2011., do 12:00 sati.
Objavljeno u Narodnim novinama
10. 3. 2011.
Opskrba prirodnim plinom u razdoblju od 2011. do 2014. za potrebe Leksikografskoga zavoda Miroslav Krleža, Frankopanska ul. 26, prema Troškovniku s dinamikom isporuke plina.
Rok za dostavu ponuda: 20.4.2011., do 12:00 sati.
Objavljeno u Narodnim novinama
12. 1. 2011.
Predmet nabave : Tisak i uvez Hrvatske književne enciklopedije sv. 3. i sv. 4. u 2000 primjeraka po svesku.
Rok za dostavu ponuda: 18.1.2011., do 12:00 sati.
Objavljeno u Narodnim novinama

Potkategorije