Radovi Leksikografskoga zavoda Miroslav Krleža 1

Impresum

Sadržaj

Dalibor Brozović ... Uvodna riječ.pdf
V
Organizacijski odbor VIII
Program znanstvenog skupa ... pdf
1
A. POZDRAVI
 
Uvodna riječ Ljerke Schiffler-Premec,
predsjednice Organizacijskog Odbora Znanstvenog skupa ... pdf
5
Riječ Vladimira Peze, direktora JLZ "Miroslav Krleža" ... pdf
7
Pozdravni govor Jakova Sirotkovića, predsjednika JAZU ... pdf
9
Riječ akademika Dušana Bilandžića, potpredsjednika Republike Hrvatske ... pdf
11
B. REFERATI
 
Radoslav Katičić: Enciklopedizam kao motiv književne i kulturne povijesti (Izvorni znanstveni članak) ... pdf
15
Ljerka Schiffler-Premec: Znanstvena spoznaja i enciklopedije (Izvorni znanstveni članak) ... pdf
19
Antun Vujić: Razvitak enciklopedistike i enciklopedijsko vrednovanje (Izvorni znanstveni članak) ... pdf
25
Slobodan Tomović: Ideološke implikacije u enciklopedistici (Izvorni znanstveni članak) ... pdf
45
Kruno Pranjić: Pristupna besjeda francuskoj prosvjetiteljskoj enciklopediji (ili: Predgovor »Enciklopediji nad enciklopedijama«) (ili: Predgovor »Enciklopediji nad enciklopedijama«) (Izvorni znanstveni članak) ... pdf
53
59
Franjo Šanjek: Hrvatska i Hrvati u francuskoj enciklopedistici (Izvorni znanstveni članak) ... pdf
63
Tomislav Ketig: Dileme suvremene nacionalne enciklopedije (Izvorni znanstveni članak) ... pdf
73
Mladen Švab: Iz povijesti hrvatske enciklopedike – Hrvatska enciklopedija (Izvorni znanstveni članak) ... pdf 79
Alojz Jembrih: Novi aspekti о atribuciji djela »Dialogus de Lyra« (Izvorni znanstveni članak) ... pdf
85
95
Josip Bratulić: Marulićeve »Starozavjetne ličnosti« i hrvatska biografika (Izvorni znanstveni članak) ... pdf 101
Tomislav Premerl: Problem prezentacije arhitekture u enciklopedijama Leksikografskog zavoda (Izvorni znanstveni članak) ... pdf 109
Radovan Ivančević: Problem periodizacije i regionalizacije u interpretaciji hrvatskih zemalja u enciklopedijama (Izvorni znanstveni članak) ... pdf 121
Velimir Visković: Enciklopedizam Miroslava Krleže (Izvorni znanstveni članak) ... pdf
133
Saša Vereš: Krleža enciklopedist (Izvorni znanstveni članak) ... pdf
151
Josip Šentija: Krležine uredničke i recenzentske intervencije u Općoj enciklopediji (Izvorni znanstveni članak) ... pdf
155
173
Vladimir Dugački: Razvoj medicinske enciklopedistike u Hrvatskoj (Izvorni znanstveni članak) ... pdf
177
183
Siniša Triva: Pravna enciklopedija (Izvorni znanstveni članak) ... .pdf
185
Avguštin Lah: Ekološko področje enciklopedistike (Izvorni znanstveni članak) ... pdf
191
Aleksandar Stipčević: Selekcija informacija u referativnim publikacijama (Izvorni znanstveni članak) ... pdf
197
205
223
241
Massimiliano Pavan: Il Dizionario Biografico dell’ Istituto della Enciclopedia Italiana di Roma (Izvorni znanstveni članak) ... pdf
249
Miroslav Kurelac: Prilozi Ivana Lučića-Luciusa leksikonu M. A. Baudranda (Izvorni znanstveni članak) ... pdf
253
Tomislav Ladan: Orijentalizmi u Općoj enciklopediji (Izvorni znanstveni članak) ... pdf
263
Marijan Šunjić: Prirodne znanosti i leksikografija (Izvorni znanstveni članak) ... pdf
269
Duško Štefanović: Zastupljenost prirodnih i tehničkih znanosti u leksikonima općeg tipa (Izvorni znanstveni članak) ... pdf
273
Zvonimir Jakobović: Standardno navođenje brojčanih podataka (Izvorni znanstveni članak) ... pdf
277
283
C. ZAKLJUČNA RIJEČ ... pdf
287
D. POPIS AUTORA ... pdf
291
Pin It