Radovi Leksikografskoga zavoda Miroslav Krleža 5

Impresum

Sadržaj

Rasprave i članci
 
Igor Gostl: Bogoslav Šulek, otac hrvatskoga znanstvenoga nazivlja (Izvorni znanstveni članak) ...pdf
9-58
59-95
Zvonimir Jakobović: Mjeriteljski pojmovi u Gazofilaciju (Izvorni znanstveni članak) ... pdf
97-103
Velimir Visković: Krležini autorski prilozi u enciklopedijama (Izvorni znanstveni članak) ... pdf
105-123
Mladen Švab: Prilog biobibliografiji Zlatka Herkova (1904. –1994.) (Izvorni znanstveni članak) ... pdf
125-146
147-154
Recenzije, prikazi i osvrti
 
Nenad Trinajstić: Snježana Paušek-Baždar, Flogistonska teorija u Hrvata ... pdf
157-161
Vladimir Geiger: Josip Neustaedter, Ban Jelačić i događaji u Hrvatskoj od godine 1848. ... pdf
161-164
Zrnka Meštrović: U susret modernoj hrvatskoj leksikologiji i leksikografiji ...pdf
164-175
Nenad Prelog: Prve elektroničke publikacije Leksikografskoga zavoda »Miroslav Krleža« ... pdf
176-178
Pin It