Radovi Leksikografskoga zavoda Miroslav Krleža 6

Impresum

Sadržaj

Rasprave i članci
 
9-16
17-26
27-38
Vladimir Dugački: Medicina u Ujevićevoj Hrvatskoj enciklopediji (Izvorni znanstveni članak) ... pdf
39-44
Ante Sekulić: Novije bibliografije bačkih Hrvata (Izvorni znanstveni članak) ... pdf
45-57
Nikša Lučić: Dvije obitelji iz Cresa (Izvorni znanstveni članak) ... pdf
59-74
75-90
Tomislav Premerl: Zajedništvo i funkcija umjetnosti u sakralnom prostoru (Izvorni znanstveni članak) ... pdf
91-107
Stjepan Krpan: Ignac Horvat i Martin Meršić stariji i veza sa starom domovinom (Izvorni znanstveni članak) ... pdf
109-116
117-126
Mladen Švab: In memoriam - Pavao Tijan (1908.-1997.) ... pdf
127-130
Mladen Švab: In memoriam - Stjepan Antoljak (1909.-1997.) ... pdf
131-137
Građa
 
141-152
Recenzije, prikazi i osvrti
 
Dalibor Brozović: Josip Bratulić, Leksikon hrvatske glagoljice ... pdf
155-160
Pin It