Radovi Leksikografskoga zavoda Miroslav Krleža 9

Impresum

Sadržaj

Rasprave i članci
 
Darija Gabrić-Bagarić: Pomorsko nazivlje u rječniku Blago jezika slovinskoga (1651.) Jakova Mikalje (Izvorni znanstveni članak) ... pdf
9-21
23-52
Željko Pavić: Razumijevanje jezika i filozofijsko nazivlje u Josipa Stadlera (Izvorni znanstveni članak) ... pdf
53-106
107-110
111-131
Tatjana Dobričević: O homonimiji u hrvatskom jeziku (Pregledni članak) ... pdf
133-146
Zvonimir Jakobović: Josip Lončar kao pisac leksikonskih i enciklopedijskih članaka (Stručni članak) ... pdf
147-151
Stjepan Matković: Opsjenuti pravaš: Dragutin Hrvoj u hrvatskom političkom životu (Izvorni znanstveni članak) ... pdf
153-165
167-175
Velimir Visković: Kulturni i politički kontekst Krležina putopisa izlet u Rusiju (Izvorni znanstveni članak) ... pdf
177-208
Tomislav Premerl: Moderna arhitektura kao nezavršeni i trajni povijesni proces (Izvorni znanstveni članak) ... pdf
209-218
In memoriam
 
Dalibor Brozović: In memoriam – Igor Gostl (1938.-1999.) ... pdf
221-223
Vladimir Dugački: In memoriam – Mirko Dražen Grmek – najistaknutiji hrvatski medicinski enciklopedist (1924.-2000.) ... pdf
225-232
Nikša Lučić: Mladen Švab (1945.-2000.) ... pdf
233-235
Zvonimir Jakobović: Akademik Hrvoje Požar - glavni urednik Tehničke enciklopedije (O desetogodišnjici smrti)... pdf
237-238
Recenzije, prikazi i osvrti
 
Radoslav Katičić: Predstavljanje Rječnika hrvatskoga jezika ... pdf
241-244
Lelija Sočanac: Žarko Muljačić, Das Dalmatische: Studien zu einer untergegangenen Sprache ... pdf
245-247
Ivan Markešić: Ivo Pranjković, Hrvatski jezik i franjevci Bosne Srebrene ... pdf
249-255
Darija Gabrić-Bagarić: Slavomir Sambunjak, Gramatozofija Konstantina Filozofa Solunskoga ... pdf
257-258
Pin It