Ekološko področje enciklopedistike

Avguštin Lah

preuzmi članak

SAŽETAK: Ekološkim stanjem u okolini u našoj se praksi označava kvaliteta okoline – sukladno engl. environment quality. To znači čitav kompleks elemenata i faktora u prirodi i odnos društvo–priroda. Čovjekov je okoliš prirodni i društveni. To je proučavanje i kontrola kvalitete okoliša, odgovarajuće upravljanje prirodnim bogatstvima i svim djelatnostima koje utječu na kvalitetu prirode i na uvjete za život ljudi. S tog aspekta razmatraju se svi fizikalno–kemijski, biološki, antropološki i društveni dijelovi okoliša (zrak, vode, tlo, prirodna bogatstva i živa priroda, ionizirajuće zračenje, utjecaji na zdravlje ljudi) te povezanost s proizvodnim tehnologijama, skladištenjem i transportom. Ima međunarodno značenje zbog globalnih pojava (ozon, transfer zagađivača i zagađenja) i usklađivanja politike i akcija za zaštitu okoliša i zdravlja ljudi. Problematika okoliša jest kompleksna, multidisciplinama i enciklopedijska već sama po sebi, a ekološka, tehnološka i ekonomska, socijalna, humana, zdravstvena i pravna zajedno po značenju za društvo.

Na području ekološke enciklopedistike postigli smo prvi stupanj definicije, metodologiju proučavanja, izbor pojmova i leksikografsku obradbu. U tom pogledu poboljšavaju se opće i specijalne enciklopedije i razvija se informacijski sistem. Za specijalnu ekološku enciklopedistiku tako nastaje fond podataka, tome pridonose i brojni simpoziji, ali ne postoji još odgovarajući projekt kao ni osposobljena institucija koja bi mogla otpočeti takav rad.