Hrvatska i Hrvati u francuskoj enciklopedistici

Franjo Šanjek

preuzmi članak

SAŽETAK: Autori prvih enciklopedijskih rječnika na francuskom jeziku Hrvatsku određuju kao domovinu hrvatskog naroda. Hrvati, narod slavenskog podrijetla, u početku VII st. zauzimlju širok teritorij od Istre do Dubrovnika na Jadranu, područje Dinarida i Panonske nizine (L. Moreri). Hrvati se tu učvršćuju i organiziraju u slobodnu i nezavisnu državu pod franačkim vrhovništvom (Bruzen de la Martiniére). Od XII. st. Hrvati se pridružuju Ugarskoj Kraljevini, a četiri stoljeća potom, nakon turske invazije, austrijskoj habsburškoj dinastiji. U to doba francuski leksikografi razlikuju dvije Hrvatske; austrijsku ili carsku Hrvatsku i tursku Hrvatsku. Ne zaboravljaju imena znamenitih Hrvata iz prošlosti, kao što su: Augustin Kažotić, teolog i biskup zagrebački (1303–1322), Ivan Stojković Dubrovčanin, profesor Pariškog sveučilišta i diplomat te pokretač Baselskoga koncila (1431–1437), Marko Marulić (Mare Marulle), omiljeni autor francuskih intelektualnih krugova za Restauracije i dr.

Francuski enciklopedisti posvećuju Hrvatskoj i Hrvatima puno prostora i odličnih tekstova koji se odnose na povijest, kulturu te politički i društveni život Hrvata kroz stoljeća. Ipak treba navesti neke novije zabune oko lingvističkih (Hrvati govore srpski?!!) i političkih pitanja, osobito od stvaranja Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca (1918).