Ideološke implikacije u enciklopedistici

Slobodan Tomović

preuzmi članak

SAŽETAK: Autor daje pregled suvremenih enciklopedijskih izdanja važnih za unutarnji život naroda i njihovo socijalno blagostanje. Posebno ističe specifičnosti enciklopedijske informacije i neophodnost objektivne znanstvene interpretacije odrednica о događajima i osobama te činjenicama iz prošlosti i sadašnjosti. On također razmatra važnost dosadašnjih izdanja kao i određene propuste. Glavnim uzrokom nedostataka dosadašnjih izdanja autor smatra marksističku ideologiju. Zbog toga predlaže kriterije prema kojima bi se revidirala izdanja te eliminirali mnogi događaji i ličnosti koji su s obzirom na navedene kriterije bili uvršteni u prijašnja izdanja.