Informatizacija rada u JLZ »Miroslav Krleža« — razmišljanje о prioritetima budućeg razvoja

Nenad Prelog

preuzmi članak

SAŽETAK: Informatizacija leksikografskih funkcija podrazumijeva rad na pripremi i organizaciji baza podataka koje su temelj za baze znanja, te modernizaciju službi dokumentacije i konačno pripremu sloga publikacija uz pomoć računala. Elektroničke enciklopedije su u svijetu već postale stvarnost, a novi standardi omogućavaju istovremeno korištenje različitih medija, od teksta, crteža i fotografije do zvuka i filma. Na primjeru elektroničkog vodiča kroz Zagreb analiziraju se mogućnosti korištenja informacijske tehnologije u organizaciji različitih vrsta podataka i predlaže se aktivnije uključivanje Leksikografskog zavoda u rad na pripremi elektroničkih publikacija.