Kako je prikazana ergonomija kao interdisciplinarna znanost u svjetskim i našim enciklopedijama

Osman Muftić

preuzmi članak

SAŽETAK: U radu je prikazana aktivnost nekih članova Hrvatskog ergonomijskog društva od njegova osnutka 1974. godine pa do danas, iz koje je proizišlo i nekoliko članaka u enciklopedijskim izdanjima u nas.

Data je usporedba razine ergonomijskih članaka objavljenih u nas s člancima u nekim drugim izdanjima.