Orijentalizmi u Općoj enciklopediji

Tomislav Ladan

preuzmi članak

SAŽETAK: Autor iznosi širi opis raznorodnih utjecaja kojima je kroz duga razdoblja bio izložen geopolitici prostor današnje Jugoslavije, složevine različitih naroda i kultura. Posebno se ističe zahvat i dubina orijentalnoga utjecaja, kojem su Južni Slaveni i njihovi jezici bili sustavno izlagani više od pola tisućljeća. Iako se u tekstu poklanja potrebna pozornost sačuvanim spomenicima i potvrdama materijalne naravi, središnje mjesto zauzima opis i vrednovanje jezičnog utjecaja, koji je prilično temeljito obrađen i u Općoj enciklopediji, kao onome izdanju Zavoda koje je najviše univerzalističko, ali sadržava i znatan postotak natuknica koje se bave pretežno endemičkim pojmovima, među kojima su nedvojbeno i raznovrsni orijentalizmi u hrvatskom i širem životnom i kulturnom okolišu.