Povijesne crtice iz hrvatske medicinske leksikografije i perspektive

Ivo Padovan

preuzmi članak

SAŽETAK: Razvitak hrvatske medicinske leksikografije započeo je u 19. stoljeću. Svojim terminološkim rječnicima tu se osobito ističu Joakim Stulli (1801–1810), Jakov Užarević i Ivan Mažuranić (1842), Ivan Dežman (1868), Ante Schwarz (1873–74), Bogoslav Šulek (1866), Milan Nemičić (1898,1913), Božo Peričić (1906,1919), Dragutin Mašek (1909) i Jozo Arambašin (1912,1940). Autor ističe posebne zasluge Ante Šercera i njegovih suradnika za izdanja Medicinske enciklopedije (1957–1970) Jugoslavenskoga leksikografskog zavoda iz Zagreba. Dva dopunska sveska Medicinske enciklopedije također su značajan prilog ovom grandioznom djelu. U tisku se upravo nalazi Medicinski leksikon, a u pripremi je i istraživački projekt Rječnik medicinskog (humanog i veterinarskog) nazivlja.