Pravna enciklopedija

Siniša Triva

preuzmi članak

SAŽETAK: U referatu se iznosi historijat rađanja ideje о ostvarivanju autorskog izdavačkog projekta velike Pravne enciklopedije, rođenog i zasnovanog 1983. na Pravnom fakultetu u Zagrebu, a zatim preuzetog od JLZ »Miroslav Krleža« 1988.

Po osnovnoj tezi о koncepciji, Pravna enciklopedija treba sadržavati znanstvenu, sintetsku i kritički obrađenu smotru povijesnog razvitka pravnih institucija koje su kulturna baština jugoslavenskog prava kao specifičnog izraza izgradnje jednog od evropskih pravnih sustava.

Razlozi ekonomske, a u posljednje vrijeme osobito razlozi uvjetovani dinamičnim i radikalnim promjenama bitnih karakteristika društvenog uređenja, koje su još u toku – kojima se u referatu posvećuje posebna pažnja – utjecali su na izmjenu prvobitnog plana о sukcesivnom izdavanju pojedinih svezaka (planirano ih je pet) edicije. Da bi svojim sadržajem mogla nadživjeti aktualne prilike svojstvene razdobljima nužno dugotrajna autorskog i izdavačkog stvaranja, trebat će temeljito revidirati već dovršene tekstove, a nove pisati imajući u vidu potrebu ostvarenja te uredničke ambicije. Stoga je odlučeno da se usporedno radi na prva tri sveska, pa da ih se, kad stabilizirane prilike to budu dopuštale, objavi u kratkim vremenskim intervalima diktiranim tek razlozima tehničke, tiskarske naravi.