Prilozi Ivana Lučića-Luciusa leksikonu M. A. Baudranda

Miroslav Kurelac

preuzmi članak

SAŽETAK: Ivan Lučić-Lucius (Trogir, 1602–Rim, 1679) utemeljitelj moderne kritičke znanstvene historiografije u Hrvata, pisac poznatog djela „De Regno Dalmatiae et Croatiae, libri sex” (Amsterdam 1666), Меmorie istoriche di Tragurio (Venecija 1673), „Inscriptiones Dalmaticae” (Venecija 1673) i drugih, autor je mnogih priloga u suvremenim leksikonima poglavito u djelu francuskog znanstvenika Michela Antoinea Baudranda (Paris 1633–1700) „Lexicon geographicum” (Paris 1670,1674,1705). Ovi prilozi Ivana Lučića nisu dosada bili dovoljno poznati kao i znanstvene veze koje su između Lučića i M. A. Baudranda i njegova brata Petra A. Baudranda postojale. Autor upozorava na rukopis Ivana Lučića, koji se čuva u ostavštini M. A Baudranda u Parizu pripremljen za objavljivanje u Baudrandovu „Lexiconu”. Uz prikaz daje se i ocjena Lučićevih priloga a sam Lučić zahvaljujući ovim prilozima može se smatrati prvim pravim utemeljiteljem historijske geografije u Hrvata i vrsnim leksikografom spomenute materije.