Primjena enciklopedijske metode u Hrvatskim rječnicima do Prosvjetiteljstva

Josip Vončina

preuzmi članak

SAŽETAK: U tiskanim hrvatskim rječnicima od kraja XVI. do sredine XVIII. stoljeća (kojima su autori: Faust Vrančić, Jakov Mikalja, Juraj Habdelić, Aidelio Della Bella, Ivan Belostenec, Andrija Jambrešić) razvila su se dva važna postupka: prvo, termini pojedine struke (npr. brodarstva) koncentriraju se na jednome mjestu; drugo, о zemljopisnom se imenu oblikuje članak koji opsegom i količinom informacija znatno nadmašuje obradbe svojstvene jezičnim rječnicima. Do sredine XVIII. stoljeća postojali su u nas uzorci za sažete životopise slavnih ljudi (npr.: cara Dioklecijana, sv. Jeronima), za opise bitaka (npr.: krbavske i sigetske), a svoju početnu fazu prešla je i domaća književna historiografija. Stoga su već stotinjak godina prije narodnog preporoda postojali uvjeti za stvaranje narodne enciklopedije.