Prirodne znanosti i leksikografija

Marijan Šunjić

preuzmi članak

SAŽETAK: U članku se izlažu neke misli о specifičnosti položaja prirodnih znanosti u leksikografiji, posebno s obzirom na različite klasifikacije znanstvenih, tehničkih, medicinskih i ostalih disciplina i područja. Zatim se pokušava ukratko dati viziju restrukturiranja znanosti i obrazovanja u novoj demokratskoj Hrvatskoj, i uloga institucija kao što je Leksikografski zavod u tom povijesnom procesu.