Pristupna besjeda francuskoj prosvjetiteljskoj enciklopediji (ili: Predgovor »Enciklopediji nad enciklopedijama«)

Kruno Pranjić

preuzmi članak

SAŽETAK: Članak prvo ima podnaslov pokraden s razloga ekonomije izraza, naslov metaforičan i simboličan neskrivene (biblijske) intertekstovne evokacije (Predgovor „Enciklopediji nad enciklopedijama "); tu se raspravlja upravo о onome na što upućuje naredni, zapravo izravan i cjelovit naslov s početka tekstovne inicijacije: – Izdavačka pristupna besjeda za Enciklopediju ili rezonirani Rječnik Znanosti, Umjetnosti i Obrta, Paris 1751. Pošto su ovlaš prikazana curricula vitae dvojice protagonista, d’Alemberta i Diderota, intelektualnih musketara, spomenute neke sličnosti i razlike u značajevima im i ukusima (okrznuvši tek životopisne pojedinosti uza koje se prisjetiti jedne francuske tradicije simbolizirane u izreci – cherchez la Jemme = „ženski prsti”) rasprava zadire u srčiku enciklopedijskog koncepta epohe (Prosvjetiteljstva): ulančenosti naših spoznaja vezanih za sjećanje, maštu ili razum, odakle da potječu Povijest, Umjetnosti (slobodne i mehaničke) i pojedinačne Znanosti.