Razvitak enciklopedistike i enciklopedijsko vrednovanje

Antun Vujić

preuzmi članak

SAŽETAK: Istraživanje prati razvitak enciklopedistike u kontekstu izmjena vrijednosnih pretpostavki enciklopedijskog rada. Evidentiraju se opće i promjenljive vrijednosti enciklopedijskog rada u odnosu na društvene uvjete pojedinih epoha, ali iznalaze se i njegove autonomne vrijednosti kao vrijednosne pretpostavke na kojima počiva enciklopedistika kao struka i kao znanstveno istraživanje. Razvitak enciklopedistike tako ima i svoj unutrašnji metodološki plan emancipacije stručnog i znanstvenog rada od različitih ideoloških tvorbi pojedinih razdoblja, sve do uspostavljanja enciklopedijske leksikografije kao interdisciplinarnog ali i autonomnog znanstvenog područja.