Standardno navođenje brojčanih podataka

Zvonimir Jakobović

preuzmi članak

SAŽETAK: Standardno navođenje brojčanih podataka osobito je važno pri međunarodnoj razmjeni informacija, dobara i usluga. Zato brojčane podatke valja standardno navoditi i u literaturi.

Prikazani su principi brojčanog navođenja podataka te upućeno na međunarodne i državne standarde. Navedeni su i primjeri standardnog navođenja vrijednosti fizikalnih veličina te potpuno brojčanog navođenja datuma.

Najvažniji je intelektualni zadatak našeg svijeta, koji se mora
ujediniti ili će inače nestati, usavršavanje naših sredstava
sporazumijevanja.
(Lancelot Hogben, engleski matematičar)