Zastupljenost prirodnih i tehničkih znanosti u leksikonima općeg tipa

Duško Štefanović

preuzmi članak

SAŽETAK: Analizirana je zastupljenost pojedinih struka u leksikonima općeg tipa nastalim u različitim sredinama. Uspoređene su humanističke i društvene znanosti te umjetnost prema prirodnim znanostima i tehničkim disciplinama. Ustanovljeno je da omjer zastupljenosti među tim dvjema skupinama teži prema omjeru 2:1 u Meyerovu leksikonu (1982. i 1983.) i u Leksikonu JLZ (1974.), a prema omjeru 1:1 u enciklopediji izdavača Random House (1977.). Razmatrani su uzroci takve zastupljenosti struka, što se pokušalo dovesti u vezu s utjecajem različitih sredina, njihovim povijesnim i kulturnim okruženjem i stupnjem ekonomske razvijenosti.