Znanstvena spoznaja i enciklopedije

Ljerka Schiffler-Premec

preuzmi članak

SAŽETAK: Autorica se usredotočuje na neka pitanja i dileme vezane uz činjenicu višestoljetne prisutnosti enciklopedije (ili ideje enciklopedizma) u povijesti zapadnoeuropske kulture i mišljenja. Primjerice, to je odnos razvoja znanja i spoznaja, znanja i njegova prenošenja, znanja i ljudske djelatnosti, istine i ideologizacije, zdravog razuma i znanstvenog uma, te pitanje univerzalnih znanstvenih istina. Kroz to se promišlja različita uloga, položaj i značenje enciklopedija tijekom kulturnopovijesnih razdoblja. Unutar epistemološkog sustava novovjekovnih društvenih znanosti, gdje obratu tradicionalnog ljudskog znanja odgovara i nova enciklopedija, istražuje se bit enciklopedijskog. Primjerima iz starije i novije europske filozofske literature, kao i iz hrvatske kulturne povijesti, autorica potkrepljuje svoju tezu о nepromjenjivoj biti enciklopedije kao živog, univerzalno naslijeđenog povijesnog sjećanja sadržanog u svakom ljudskom projektu svijeta.