Istraživanja Vladoja Dukata na području hrvatske filologije, književne povijesti i anglistike

preuzmi članak

Igor Gostl
Leksikografski zavod »Miroslav Krleža«, Zagreb

SAŽETAK: Autorov je rad četverodijelno strukturiran. U prvom je dijelu iscrpno predstavljena biografija Vladoja Dukata (Zagreb, 1861-1944), a ostala tri dijela obrađuju različite aspekte Dukatova iznimno opsežna i raznovrsna opusa, u kojem autor razlikuje tri glavna područja: anglističku djelatnost, književno-kritički rad i leksikološke studije.
V. Dukat je, uz Nataliju Wickerhauser i Aleksandra Lochmera, jedan od utemeljitelja anglistike u Hrvata. Njegov anglistički rad obuhvaća prijevode, putopise, prigodne prikaze engleskih književnika, hrvatsko-engleske književne usporedbe i utjecaje, čitanku iz engleske književnosti, a vrhunski mu domet dosiže povijest engleske književnosti na hrvatskome jeziku. Većinu svojih znanstvenih priloga Dukat je posvetio hrvatskoj književnosti, među kojima su najvredniji oni iz kajkavske književnosti.
Filološki rad V. Dukata svodi se gotovo isključivo na leksikološke studije. U dvadesetogodišnjem bavljenju rječnicima napisao je više izvrsnih rasprava iz povijesti hrvatske leksikografije, služeći se u leksikološkoj analizi poredbenim postupkom, te pomno istražujući izvore kojima su se služili leksikografi. Dukat je iz četiri stoljeća duge povijesti za predmet svoga razmatranja odabrao uglavnom hrvatske rječnike starijega, te neke hrvatskoga preporodnog razdoblja (Jambrešić, Belostenec, Vrančić, Della Bella, Voltić, Richter-Ballmann-Fröohlich, Mažuranić, Užarević, Šulek).
U završnome dijelu rada autor ističe Dukatovu jasnoću izričaja, istraživanje i opisivanje arhivski dostupnih činjenica te njegovo vladanje građom. Dukat je, zaključuje autor, obasjao sjajnim svjetlom mnoga zaboravljena djela i autore, približio je stare i novije rječnike i upozorio na njihovo značenje u višestoljetnu razvoju hrvatske leksikografije.
Budući daje opsegom impozantno, bogato i po mnogo čemu pionirsko djelo V. Dukata posljednjih desetljeća bilo prepušteno zaboravu, autorov je rad svojevrstan hommage istaknutomu hrvatskom filologu, književnomu povjesničaru i anglistu, koji je obogatio i zadužio književnu i kulturnu povijest hrvatskoga naroda.