Mate Ujević, utemeljitelj suvremene hrvatske enciklopedike.
О dvadesetpetoj obljetnici smrti (1967–1992)

preuzmi članak
prilozi

Mladen Švab
Leksikografski zavod »Miroslav Krleža«, Zagreb

SAŽETAK: Na temelju cjelokupne tiskane građe kao i dijela rukopisne ostavštine koja je pohranjena kod njegovih nasljednika, autor prikazuje izrastanje Mate Ujevića u erudita, koji je, uz to, u svojoj ličnosti ujedinjavao i vrsnog organizatora kulturnih i znanstvenih pothvata. Od 1938. do 1950. tri puta je pokrenuo rad na enciklopediji. Prvi pokušaj izradbe Hrvatske enciklopedije (1938–1945) – od kolovoza 1941. u sklopu Hrvatskog izdavalačkog bibliografskog zavoda (dalje HIBZ) – prekinuo je 1945. završetak rata. Unatoč tome Ujević nastavlja s radom na Pomorskoj enciklopediji, od koje je ogledni arak objelodanjen 1944., u sklopu Jadranskog instituta (1947), a u kasno proljeće 1950. pokušava nastaviti rad na Hrvatskoj enciklopediji, što mu nije uspjelo. No ujesen 1950. Ujević, na poticaj Miroslava Krleže, dolazi kao glavna motorna snaga – stvarni organizator i voditelj – u Leksikografski zavod. Ujević u Zavodu razvija bogatu enciklopedičku i bibliografsku djelatnost, u koju ulaže sve svoje snage. Autor raspravi dodaje i tri priloga: Elaborat od 18. svibnja 1945. – Ujevićev pokušaj spašavanja HIBZ-a, tekst njegova predavanja о pomorskom nazivlju iz 1954. i popis Ujevićevih radova 1922–1967.