Sto pedeset godina Matice hrvatske

preuzmi članak

Dubravko Jelčić
Zavod za književnost i teatrologiju HAZU, Zagreb

SAŽETAK: Prije sto pedeset godina, u jeku hrvatskoga narodnog preporoda, godine 1842, osnovana je Matica hrvatska kao književno i znanstveno društvo sa zadaćom da promiče kulturne, književne i gospodarske, a preko njih i političke ciljeve mladoga, nacionalno probuđenoga naraštaja hrvatskoga građanstva. Od tada pa do danas Matica hrvatska ostavila je neizbrisiv trag u hrvatskoj povijesti, sudjelujući u njoj na svim područjima javnoga života i dijeleći uvijek (zlu) sudbinu hrvatskoga naroda. Iako je najveći dio svoje djelatnosti ostvarivala kao najreprezentativniji hrvatski nakladnik, Matica hrvatska je u nekim razdobljima, stjecajem okolnosti, igrala i važnu političku ulogu, pa je često bila podvrgavana represijama protuhrvatskih vlasti, što je uvijek dovodilo do jačanja njezina ugleda u narodu. Zabranjena od 1972. do 1989, ona je oživjela s obnovom demokratskoga poretka, proširivši svoju organizaciju, mnogim ograncima, na područje cijele Hrvatske, a i nekih stranih zemalja u kojima živi mnogobrojno hrvatsko iseljeništvo.