»Plodovi srca i uma« Mate Ujevića

preuzmi članak

Dubravko Jelčić
Zavod za književnost i teatrologiju HAZU, Zagreb

SAŽETAK: Hrvatski enciklopedist i književni povjesnik dr. Mate Ujević sastavio je, godine 1941, čitanku iz hrvatske književnosti za više razrede srednjih škola pod naslovom Plodovi srca i uma. Legendarnost te, sve češće spominjane knjige, za koju se može reći daje i udžbenik, i čitanka, i antologija, uvjetovana je mnogim objektivnim i subjektivnim razlozima.