Dubrovčanin Petar Doderlein i njegova zoološka djela

preuzmi članak

Jasna Šikić
Leksikografski zavod »Miroslav Krleža«, Zagreb

SAŽETAK: Na temelju podataka iz zagrebačkih knjižnica i arhiva te Središnje knjižnice u Palermu (Biblioteca Centrale della Regione Siciliana) opisuje se život i rad Dubrovčanina Petra Doderleina (1809–1895). Taj je liječnik i ihtiolog, rođen u Hrvatskoj, najveći dio života proveo u Italiji i pisao na talijanskome jeziku. Pretpostavlja se da su i zbog toga njegova djela u nas nedovoljno poznata ili zaboravljena.
Ovaj članak о Petru Doderleinu i njegova biografija (u trećem svesku Hrvatskoga biografskog leksikona) djelomična su rehabilitacija tog, u nas zanemarena znanstvenika, pa se u članku detaljnije ističu glavna područja njegova djelovanja.
U drugom se dijelu članka, osim životopisa, navodi i njegova zoološka bibliografija.