O zamisli i sadržaju atlasa (nove) Europe

preuzmi članak

Mladen Klemenčić
Leksikografski zavod »Miroslav Krleža«, Zagreb

SAŽETAK: U izdavačkom naslijeđu Leksikografskog zavoda »Miroslav Krleža« atlasi zauzimaju važno mjesto. Sadržajno i koncepcijski dosad objavljeni atlasi profilirani su obuhvatnije od klasične atlasne definicije: uz zbirku karata redovito su obuhvatili i opisno-statistički dio. Naslanjajući se na to naslijeđe te uvažavajući slojevite geopolitičke promjene na europskom kontinentu osmišljen je Atlas (nove) Europe s ciljem da istodobno bude i nastavak postojeće atlasne tradicije, ali i koncepcijska i sadržajna inovacija. Koncepcijski atlas je zamišljen u tri velike, međusobno različite, ali i nadopunjujuće cjeline: makropedijski prikaz Europe, zemljovidni blok s kazalom naziva i jednoobrazni pregled po državama. Predviđene su, dakle, dvije razine obradbe: opća (europska) i posebna (državna, nacionalna). Sadržajno je predviđen vrlo širok obuhvat u rasponu od prirodnoznanstvenih tema preko demografskih i gospodarskih do kulturno-povijesnih i vojnih. Poseban naglasak bit će pridan geopolitičkim sadržajima, jer je »nova Europa« prostor izrazite geopolitičke živosti.