Primjeri političkog onemogućavanja rada hrvatskih prirodoslovaca, 1. dio: profesori Ivo Horvat, Stjepan Bertović i Boris Vrtar

preuzmi članak

Mladen Rac, Andrija Željko Lovrić
Institut »Ruđer Bošković«, Zagreb

SAŽETAK: Ovaj rad govori o različnim oblicima političkog onemogućavanja u radu hrvatskih prirodoslovaca na primjeru stradanja prof. dr. Ive Horvata, prof. dr. Stjepana Bertovića i prof. dr. Borisa Vrtara. Istraživanja su pokazala da je to onemogućavanje bilo upravljano s različitih razina, npr. iz samih ministarstava za sve troje profesora, iz Sveučilišnih partijskih struktura za prof. Vrtara ili iz partijskih struktura pojedinih fakulteta za prof. Horvata i prof. Bertovića, te čak iz samih katedra za prof. Bertovića. Razumije se da su svaki takav slučaj uvijek inicirali pojedinci radi osvete, izravnavanja starih računa, ideoloških predrasuda, osvajanja vlasti, čestohlepnosti, materijalne koristi, suparništva itd. Ponekad je politika bila glavni pokretač (prof. Horvat, prof. Vrtar i djelomice prof. Bertović), a u drugim slučajevima su se politikom koristili samo kao ambalažom za provođenje vlastitih namjera (djelomice za prof. Bertovića). Bez obzira na sve nijanse, u svim proučenim slučajevima rezultat je bio uvijek isti - nanesena je velika šteta hrvatskoj znanosti i žrtvama ove represije. Sigurno je da se žrtvama ne mogu nadoknaditi gubici, ali im se iznošenjem njihovih slučajeva pokušava dati kakva-takva moralna zadovoljština, a skupljanjem i objavljivanjem njihovih neobjavljenih radova spasiti za hrvatsku znanost dio rezultata njihovih istraživanja.