Nacionalno pitanje u djelima Miroslava Krleže

preuzmi članak

Zoran Kravar
Filozofski fakultet, Zagreb

SAŽETAK: Hrvatsko i južnoslavensko nacionalno pitanje pripada među najvažnije i najtrajnije teme Krležina književnoga opusa. Krleža se njime zanimao još od vremena koje prethodi njegovoj prvoj književnoj afirmaciji pa sve do posljednjih desetljeća života. U članku se, nakon kratkoga uvodnog razmatranja u kojem je riječ о sudbini nacionalnoga pitanja u hrvatskom političkom diskurzu, analiziraju Krležini prilozi nacionalnoj problematici. Pritom se posebno izdvajaju Krležini mladenački stavovi о Hrvatima i Srbima, njegova međuratna razmišljanja о mjestu nacionalne problematike u političkim planovima jugoslavenske ljevice i njegova poslijeratna ideologija jugoslavenske »kulturne sinteze«, vezana uz projekt Enciklopedije Jugoslavije.

Pin It