Frano Ženko Donadini, malo poznati pohoditelj zapadnougarskih hrvata

preuzmi članak

Stjepan Krpan
prof., Zagreb
Predavanje za Okrugli stol u okviru manifestacije »Kultura Hrvata u Mađarskoj«, rujan 1990.

SAŽETAK: Autor prikazuje lik i djelatnost Frana Ženka Donadinija (1878.–1963.), do sada slabo poznatog i vrednovanoga javnog radnika i publicista, proučavatelja kulture Hrvata u Mađarskoj. U radu se ukazuje na mjesto i značenje Donadinija kao sabiratelja narodnoga blaga hrvatskih manjina u Ugarskoj, posebice skupine hrvatskih sela pokraj Körmenda, njihova dijalekta i domaćega govora te se utvrđuje doprinos ovog autora proučavanju povijesti hrvatske kulture od 16. do 19. st., čime Donadini ulazi u red istaknutih ličnosti, proučavatelja običajne baštine hrvatske dijaspore, kao što su to primjerice Stjepan Konzul Istranin, Grgur Mekinić, Ivan Kitonić, Juraj Mulih, Fran Kurelac i dr.