Prilog biobibliografiji Zlatka Herkova (1904.–1994.)

preuzmi članak

Mladen Švab
Leksikografski zavod Miroslav Krleža, Zagreb

SAŽETAK: Na temelju cjelokupnoga objelodanjenog djela Zlatka Herkova (Zagreb, 16. VIII. 1904.–Zagreb, 21. IV. 1994.) – popis njegovih radova, koji obasiže dvadesetak knjiga, ukupno 227  bibliografskih jedinica, čini sastavni dio ovoga rada – prikazan je Herkovljev prinos nizu disciplina: financijama i financijskom pravu s posebnim težištem na javnim financijama, njihovoj povijesti i primjeni, egdotici, povijesti gradskih statuta, numizmatici, metrologiji, srednjovjekovnom i novovjekovnom latinitetu, gospodarskoj povijesti, pravnoj povijesti, napose povijesti javne uprave, povijesti brodogradnje, povijesti umjetnosti te povijesti rodnoga grada Zagreba. Raspon objavljivanja obuhvaća više od šest desetljeća – 1931. – 1992.