Dvije obitelji iz Cresa

preuzmi članak

Nikša Lučić
Leksikografski zavod »Miroslav Krleža«, Zagreb

SAŽETAK: U članku se sintetiziraju dosadašnje spoznaje о povijesnome razvitku dviju obitelji - Ferricioli i Golubić (Colombis) — povezanih istim životnim prostorom, gradom i otokom Cresom, a odvojenih različitim podrijetlom, socijalnim statusom i povijesnim značenjem. Ferricioliji su građani, poduzetnici, doseljenici s Apeninskoga poluotoka koji će plemstvo postići tek u Osoru. Golubići, pak, nekoć izvorni domaći plemići i stoljećima creska elita, danas su Talijani.
Kroz dvojbe oko podrijetla i rodoslovlja, naglaske na istaknutijim pojedincima, podatke о školovanju, službama, rodbinskim vezama, imovnome statusu ili političkim stavovima, pa i kroz poneki bizarni detalj, otkriva se poglavito spektar zanimanja i zvanja te precizno razrađenih općinskih službâ, naime, mehanizam funkcioniranja otočnoga prostora kroz stoljeća, uz odraze širih zbivanja, prožimanja ali i prijepora između dviju jadranskih obala.