Hrvatska početnica s latinsko-hrvatsko-njemačkim rječnikom: »Libellus alphabeticus cùm... vосabulario brevi Latino, Illyrico, Germanico« iz 1756.

preuzmi članak

Alojz Jembrih
Filozofski fakultet, Ljubljana

SAŽETAK: Libellus alphabeticus iz 1756. svojim sadržajem, a naročito s leksikografskog gledišta, jer sadrži latinsko-hrvatsko-njemački rječnik, najopširnija je hrvatska početnica iz 18. stoljeća, a pojavljuje se između 1696. i 1771. kao priručna školska knjiga. Budući da u naslovu te alfabetske knjižice nema imena autora ni mjesta tiskanja, na temelju grafije i jezične analize, autor ovoga priloga pretpostavlja da je to djelo napisao jedan od slavonskih isusovaca ili franjevaca. Prema jeziku kojim je knjižica pisana, može se pouzdano zaključiti da je bila namijenjena slavonskoj mladeži (i odraslima).
Faksimilnim posebnim izdanjem čitave Abecedne knjižice, kao integralnim dijelom ove rasprave, predočeni su jezik i grafija djela koje u kroatističkim istraživanjima dosad nije proučavano.