Ignac Horvat i Martin Meršić stariji i veza sa starom domovinom

preuzmi članak

Stjepan Krpan
Zagreb

SAŽETAK: U okviru svoga višegodišnjeg proučavanja kulturne povijesti Hrvata iz zapadnougarske dijaspore, veze i suradnje gradišćanskih Hrvata s matičnom domovinom, autor se u ovom članku usredotočuje na rad i djelovanje Ignaca Horvata (1895.–1973.) i Martina Meršića st. (1868.–1943.), hrvatskih pisaca i djelatnika, buditelja hrvatske narodne svijesti. Razmatra se njihov književni rad i oblici njihove djelatnosti, crkvene i svjetovne, korespondencija, suradnja s hrvatskim tiskom, i dr. Na osnovi dostupnih podataka prosuđuje se iznimno značenje i uloga što ih I. Horvat i M. Meršić imaju u kulturnom, političkom, gospodarskom i općenarodnom smislu.