Terminologija humanističkih znanosti u hrvatskoj leksikografiji 18. stoljeća

preuzmi članak

Josip Vončina
Filozofski fakultet, Zagreb

SAŽETAK: Hrvatska leksikografija započela je aneksnim rječnicima, a pun joj je uspon nagovijestio prvi samostalno tiskani rječnik, petojezični Dictionarium Fausta Vrančića, 1595. Svoje zlatno doba dosegla je u drugoj četvrtini 18. st., kada su tiskana tri enciklopedijska rječnika: Dizionario Ardelija Délia Belle (1728.), Gazophylacium Ivana Belostenca (1740.) i Lexicon Andrije Jambrešića (1742.). Ti rječnici uvode znatan broj izraza potrebnih humanističkim znanostima. Tako nagovješćuju terminologijska nastojanja 19. stoljeća: nacrte hrvatskih preporoditelja i temeljne prinose Bogoslava Šuleka.