Definitivno monogramiranje hrvatske latinice (prijedlog za eliminaciju digrama)

preuzmi članak

Valentin Putanec
Institut za jezik i jezikoslovlje, Zagreb

SAŽETAK: Autor izlaže prijedlog definitivnog monogramiranja hrvatske latinice {ή, P, ft, koji se pišu nj, lj dž, prema zagrebačkoj Akademiji ή, /, g).
Izlaže potom povijest hrvatske latinice te svih pokušaja kojima je cilj uvođenje monograma u hrvatsku grafiju (Pergošić 1574, Š. Budinić 1583, P. Vitezović o. 1700, Belostenec 1740, Jambrešić 1742, Lj. Gaj 1830). 1880. god. u Akademijin Rječnik uvedeni su grafemi /, ή, g (tfje uveden krajem 19. st. u škole).
Autor kritizira ≫akademsku≪ grafiju, zaustavljajući se na kraju na monogramima ή, P, ft. Kao rješenje autor se zalaže za grafiju koja za sve grafeme ima samo ≫nadznakove≪ (ć, č, đ, ft, P, ή, š, ž). Na kraju svog članka autor raspravlja problem provedbe tih znakova (ή, P, ft).