Kulturni i politički kontekst Krležina putopisa izlet u Rusiju

preuzmi članak

Velimir Visković
Leksikografski zavod Miroslav Krleža, Zagreb

SAŽETAK: U uvodu teksta raspravlja se о povijesnim okolnostima u kojima se odigrava Krležin put u Sovjetski Savez. Izlet u Rusiju uspoređuje se s tada aktualnim putopisima evropskih pisaca P. Moranda, G. Duhamela, E. E. Kischa i W. Benjamina, koji također opisuju prilike u SSSR-u, te s putopisima hrvatskih i srpskih putopisaca s kojima Krleža polemizira u knjizi (M. Begović, M. Crnjanski, S. Vinaver). Potom su detaljno interpretirani pojedinačni putopisni eseji zastupljeni u knjizi. Posebno se upozorava na žanrovske inovacije koje donosi ova knjiga, osobito na njezinu polifonu strukturiranost: uvođenje raznorodnih, ponekad antipodno postavljenih glasova i vizura omogućilo je piscu kompleksno prikazivanje fenomena, događaja i osoba. U Izletu u Rusiju Krleža je pokazao širinu svojih interesa, golemo obrazovanje i kulturu te iznimno širok raspon izražajnih mogućnosti, čime je znatno obogatio s formalne strane tradiciju hrvatskog putopisa. U tekstu se također upozorava i na činjenicu da je Izlet u Rusiju nakon II. svjetskog rata doživljavan kao heretična knjiga koja s lijevih pozicija upozorava na slabosti komunističkog modela društva te je stoga utjecao na intelektualno i političko formiranje niza utjecajnih intelektualaca.