O homonimiji u hrvatskom jeziku

preuzmi članak

Tatjana Dobričević
Leksikografski zavod Miroslav Krleža, Zagreb

SAŽETAK: U članku se govori о homonimiji kao leksikološko-leksikografskom problemu. Pregledom radova troje jezikoslovaca koji se bave proučavanjem homonimije u hrvatskom jeziku sažeta su njihova stajališta о toj pojavi, pri čemu se posebno želi upozoriti na prevelika neslaganja među njima, zbog kojih je niz bitnih pitanja još i danas bez odgovora. Budući da u teorijskoj literaturi homonimija još uvijek nije jednoznačno definirana ni opisana, leksikografi se teško snalaze u obrađivanju homonimnog korpusa. Pregledom triju iječnika, dvaju jednojezičnih i jednoga dvojezičnoga, ustanovljeno je da u leksikografskim djelima taj korpus nije sustavno i dosljedno obrađen.