Opsjenuti pravaš: Dragutin Hrvoj u hrvatskom političkom životu

preuzmi članak

Stjepan Matković
Hrvatski institut za povijest, Zagreb

SAŽETAK: Autor istražuje životni put pravaša Dragutina Hrvoja (1875.–1941.). Polazi od njegove pojave na pravaškim izbornim listinama i ulaska u Hrvatski sabor. Posebnu pozornost posvećuje Hrvojevu djelovanju tijekom Prvoga svjetskog rata, kad je unutar pravaštva ojačala šarolikost ideoloških gledišta.