Pomorsko nazivlje u rječniku Blago jezika slovinskoga (1651.) Jakova Mikalje

preuzmi članak

Darija Gabrić-Bagarić
Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Zagreb

SAŽETAK: U radu se govori о specijalnom leksiku vezanom za brodove, plovidbu i pomorske aktivnosti u našem prvom rječniku s hrvatskim ulaznim stupcem. Iako je promatrani rječnik po svojoj koncepciji trojezični opći rječnik, bilježi nazivlje pojedinih struka, što je u prvom redu važno za utvrđivanje izvora i za poimanje Mikaljine leksikografske koncepcije.