Autorsko pravo u enciklopedičkom radu

preuzmi članak

Ivan Henneberg
Pravni fakultet, Zagreb

SAŽETAK: U zakonima о autorskom pravu i u najvažnijem međunarodnom ugovoru о autorskom pravu, Bernskoj konvenciji za zaštitu književnih i umjetničkih djela, navode se enciklopedije kao primjeri posebne vrste autorskih djela koja se nazivaju zbirke. Za tu vrstu autorskih djela karakteristično je da se radi о djelu sastavljenom od više autorskih djela ili druge građe. Autorska djela kao sastavni dijelovi zbirke mogu biti različite vrste kao što su pisana djela i različita djela likovnog izraza. Smatra se da je zbirka, pa tako i enciklopedija, samostalno autorsko djelo ako je izvorna prema izboru ili rasporedu sastavnih dijelova. Ako su ti sastavni dijelovi autorska djela, postoji autorsko pravo u pogledu tih dijelova, a također i u pogledu zbirke kao cjeline. Ako su dijelovi zbirke autorska djela u pogledu kojih autorska imovinska prava traju, takva se djela mogu uvrstiti u zbirku, u pravilu, samo uz prethodno odobrenje odnosnog nositelja autorskog prava (autora, nasljednika autora, odnosno drugog nositelja autorskog prava na temelju ugovora ili zakona, kada je to slučaj). Za razliku od autorskih imovinskih prava, autorska moralna prava neograničenog su trajanja i treba ih poštovati. Prigodom izdavanja enciklopedije, autorska imovinska prava u pogledu sastavnih dijelova enciklopedije, koji uživaju autorskopravnu zaštitu, mogu se prenositi na nakladnika enciklopedije na temelju ugovora ili na temelju zakona. U prvom slučaju za obje ugovorne stranke važno je ugovorom odrediti osobito: prenose li se autorska imovinska prava na nakladnika u cijelosti ili pojedinačno, da li kao isključiva ili neisključiva prava, za koji teritorij i za koje trajanje, uz koliku naknadu ili eventualno bez naknade, za koliko izdanja, u kolikoj nakladi, uz mogućnost daljnjeg prijenosa prava na drugog nakladnika. Na temelju zakona prenose se autorska imovinska prava, ili se prenosi pojedino pravo, u slučaju ako je autorsko djelo stvarano u radnom odnosu. Takvim se djelom smatra djelo koje je autor stvorio izvršavanjem svoje radne obveze utvrđene pravilnikom poslodavca, kolektivnim ili drugim ugovorom. Tim se aktima uređuju osobito sadržaj, opseg i trajanje prava koja se prenose na poslodavca. U sadašnjem zakonu о autorskom pravu nedostaju rješenja nekih pitanja koja su vezana uz enciklopedička djela (npr. računanje trajanja prava u slučaju sukcesivnog izdavanja), pa bi prigodom buduće reforme zakonodavnog uređenja autorskog prava Republike Hrvatske trebalo uzeti u obzir specifična pitanja koja se javljaju u enciklopedičkom radu.