Bački bunjevci i enciklopedije u Hrvatskoj

preuzmi članak

Tomislav Žigmanov

SAŽETAK: Cilj je rada dvostran: a) propitati jesu li i kako Hrvati iz Bačke bili uključeni u izradbu enciklopedija koje su objavljene u Hrvatskoj, te b) na koji je način i u kojem je omjeru ovaj rubni hrvatski etnikum u njima obrađen. Naravno, popratno uspoređujemo razlike u odrednicama о bačkim Bunjevcima, upozoravamo na propuste i previde, kako bi mogli u zaključku donijeti prosudbu о tomu gdje je i kakvo je mjesto ovog istočnoga hrvatskoga etničkog prostora u hrvatskoj enciklopedistici, te kako su u njoj općenito bili obrađivani i integrirani.