Bibliografski izvori znanja na novim medijima

preuzmi članak

Damir Boras
Filozofski fakultet, Zagreb
Leksikografski zavod Miroslav Krleža, Zagreb,

Nenad Prelog
Leksikografski zavod Miroslav Krleža, Zagreb
Ministarstvo vanjskih poslova

SAŽETAK: Suvremena enciklopedija osim objašnjavanja činjenica nastoji iscrpno dokumentirati kako se došlo do nekih spoznaja, a vrlo često nudi i različite putove dolaženja do istih podataka. Distribucija znanja putem Mreže daje mnogo novih uloga bibliografijama. One i dalje služe u procesu istraživanja i pripreme građe potrebne za rad na enciklopedijama i leksikonima; no bibliografija se pojavljuje na Mreži ne samo kao popis djela koji ponajprije interesira knjižničare i znanstvenike već i kao skup veza od znanja k izvorima. Ideja nove enciklopedije na Mreži polazi od toga daje od svakog mjesta (odnosno pojma) pronađenog u nekom tekstu moguće pretraživati što je о tome napisano (tko je i kada о tome pisao), a mogući su i drugi načini stvaranja novih cjelina.