Enciklopedija budućnosti - interaktivni izvor znanja

preuzmi članak
Damir Boras
Filozofski fakultet, Zagreb
Leksikografski zavod Miroslav Krleža, Zagreb,

Nenad Prelog
Leksikografski zavod Miroslav Krleža, Zagreb
Ministarstvo vanjskih poslova

SAŽETAK: Enciklopedija budućnosti je enciklopedija na novim medijima: Mreži (Internetu), CD ili DVD diskovima ili na nekomu budućem još modernijem mediju za pohranu odnosno distribuciju informacija. Novi mediji omogućavaju prikaz teksta, zvuka, slike i videa, a Mreža i međusobnu izravnu komunikaciju između korisnika, autora i urednika. Enciklopedija ne treba više biti izvor podataka о unaprijed poznatim elementima nego i izvor novog znanja. Pristup podatcima ne bi trebao biti više samo prema nekoj unaprijed zadanoj klasifikaciji/ redoslijedu ili putem pretraživanja jednostavnih indeksa ih punog teksta nego i na temelju složenijih struktura. Stoga u enciklopediju treba ugraditi i mehanizme koji će korisniku omogućiti učenje dotad potpuno nepoznatih znanosti (putem ugrađenih kurikuluma za različite obrazovne razine), konzultaciju s drugim korisnicima, autorima/ urednicima i sl., te mu ponuditi različite strategije učenja. Enciklopedija budućnosti bit će izvor znanja i ujedno centar za učenje (ne samo faktografije о različitim područjima, nego i vještina - strojopis), ali i sustav koji će pratiti korisnika i stalno mu omogućavati prikladan i individualiziran pristup informacijama i stjecanju znanja.